Kunskap om undervisning och lärande

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Detta gör vi bland annat genom att göra så kallade systematiska översikter av praktiknära forskning och göra dem tillgängliga för de verksamma i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Senaste nyheter

Äldre nyheter

Skolforskningsinstitutet i media

Paneldebatt på Skolledarutbildningens dag i Almedalen, Mittuniversitetet

Låt lärare vara med och forska, MyNewsdesk/AcadeMedia

Se de många nyanlända som möjligheter, Nyheter/Malmö högskola

Vad är en lämplig lärare? Skolministeriet/UR

Nobel decision paves way for advanced research centre, University World News

Forskningsbas för lärarområdet, VLT

Regeringen uppmanas skapa fakultet för utbildningsvetenskap, Lärarnas tidning

Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund, DN debatt

Forskningsresultaten ska in i klassrummet, Dagens Samhälle – tema skola

Skolforskning ska komma närmare läraren, Alltinget: Utbildning

 

 

Kommande händelser