@skolfi

Lena Adamson på konferens om "Livsfrågor i forskning och i utbildning" vid Sigtunastiftelsen @Stockholms_univ @umeauniversitet @higaktuellt

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.